NewsUA

Аудит подтвердил надежность `Индустриалбанка` во время войны

Аудит подтвердил надежность `Индустриалбанка` во время войны

Проверку проводила компания `из большой четверки` — `KPMG`.


В отчете подтверждена, как достоверность отчётности банка за 2021 год, так и дана положительная оценка влияния существенных событий текущего года на его деятельность.

На момент выпуска отчётности (10.06.2022), аудиторами подтверждена достоверность оценки руководством банка фактической ситуации и способность продолжения деятельности. В частности, выполнение в полном объёме своих обязательств перед Национальным банком Украины по полученному рефинансированию, возврат которого происходит в том числе и досрочно.

Положительно оценены качественное формирование резервов под активы "Индустриалбанка", с учётом влияния военного вторжения рф в Украину (в рамках возможной оценки неблагоприятных последствий войны на момент составления отчёта).Аудит підтвердив надійність "Індустріалбанку" під час війни

Перевірку проводила компанія "з великої четвірки" — "KPMG".

У звіті підтверджено як достовірність звітності банку за 2021 рік, так і надано позитивну оцінку впливу істотних подій поточного року на його діяльність.

На момент випуску звітності (10.06.2022) аудиторами підтверджено достовірність оцінки керівництвом банку фактичної ситуації та здатність продовження діяльності. Зокрема виконання у повному обсязі своїх зобов`язань перед Національним банком України з отриманого рефінансування, повернення якого відбувається в тому числі і достроково.

Позитивно оцінено якісне формування резервів під активи "Індустріалбанку", з урахуванням впливу військового вторгнення Росії в Україну (в рамках можливої ​​оцінки несприятливих наслідків війни на момент складання звіту).


Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине